Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu

Dorota Grodzka

telefon: 42 716 51 28
e-mail: mp14zgierz@wikom.pl

Kwalifikacje zawodowe

  • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne
  • studia podyplomowe organizacja i zarządzanie oświatą, nauczyciel dyplomowany

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 604