Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Zadania pracowników obsług i administracji

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Zgierzu posiadają szczegółowe zakresy obowiązków ustalone przez dyrektora. Do głównych zadań ww. pracowników należy wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, w tym współpraca z nauczycielami w celu sprawowania prawidłowej opieki nad dziećmi oraz utrzymanie należytej czystości i porządku w placówce oraz ogrodzie przedszkolnym.

Pracownicy administracji

  1. Monika Cieślak - główna księgowa, telefon: 42 716 51 28
  2. Krystyna Kołodziejczyk - intendentka, telefon: 42 716 51 28

Pracownicy obsługi - etaty

  1. pomoc nauczycielki - 1
  2. kucharka - 1
  3. pomoc kucharki - 1
  4. woźna - 2
  5. robotnik gospodarczy - 1

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 576