Guziki

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Od 1 września 2013r. opłata za jedną godzinę świadczenia realizowanego w przedszkolu poza podstawą programową wynosi 1,00zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/246/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw - Dz.U. z 18 lipca 2013r., poz.827).

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 regulują:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Zgierzu jest realizowana w godzinach: 08:00 - 13:00 i jest to bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa

Wysokości dziennych stawek żywieniowych w roku szkolnym 2014/2015 wynoszą: 

trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 6,00zł
dwa posiłki (śniadanie, obiad) 4,80zł
dwa posiłki (obiad, podwieczorek) 4,20zł
jeden posiłek (obiad) 3,00zł

Zasady dokonywania wpłat

Zasady dokonywania wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Zgierzu.

  1. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie przedszkola w określonych w danym miesiącu dniach i godzinach. Informacja na ten temat znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz na stronie internetowej
  2. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem konta bankowego na niżej podane rachunki bankowe Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu: - za wyżywienie: 65 8783 0004 0021 6658 2000 0007 - za godziny pobytu dziecka w przedszkolu: 76 8783 0004 0021 6658 2000 0003
  3. Przed dokonaniem wpłat na rachunki bankowe wskazane w pkt 2 niniejszych zasad należy zasięgnąć informacji o ich wysokości w sekretariacie przedszkola na miejscu lub telefonicznie w dniach pobierania opłat w danym miesiącu
  4. Za wpłaty po określonym w umowie terminie są pobierane ustawowe odsetki

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 707