Guziki

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz, nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu (tekst jednolity z 30.08.2011r.).
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Zgierz.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  • Gminę Miasto Zgierz,
  • Rodziców (w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 651