Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz.

Wartość majątku Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu wg stanu księgowego brutto na dzień 31.12.2014 roku

Majątek trwały

Rzeczowe składniki majątku trwałego, w tym: 133 611,63 zł
maszyny i urządzenia 28 550,44 zł
wyposażenie 105 061,19 zł
Wartości niematerialne i prawne 4 992,99 zł

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 70,18 zł
Materiały 2 754,01 zł

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 535